เที่ยวหลีเป๊ะ แบบ ชิวล์ ชิวล์

  

Promotion  ชิวล์  ชิวล์

Package  2  รวมห้องพัก+รถรับส่งหาดใหญ่+เรือไปกลับปากบารา +อาหารเช้า

 Room

Superior Sea View Room

Sea Beach Room

Deluxe Sea View

2วัน1คืน

3,490

3,790

4,290

3วัน2คืน

4,790

5,090

5,590

4วัน3คืน

6,690

6,990

7,490

 

วันแรก

08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย

10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย

14.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์

               ร่องน้ำจาบัง      เกาะหินงาม         เกาะยาง                 เกาะอาดัง

               ฟรี      Mask+Snoorkel+Fins+Life Jecket+Water+Fruit

18.30 น. ถึงที่พัก

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)

วันที่สอง

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. เช็คเอ้าท์

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

วันแรก

08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย

10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย(ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)

วันที่สอง

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30 น.ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆเพื่อชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์

             ร่องน้ำจาบัง       เกาะหินงาม         เกาะราวี                 เกาะอาดัง              เกาะยาง 

             ฟรี        Mask+Snoorkel+Fins+Life Jecket+Lunch+Water+Fruit

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย

วันสุดท้าย

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. เช็คเอ้าท์

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

วันแรก

08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย

10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย(ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)

วันที่สอง

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30 น.ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะรอบในเพื่อชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์

                ร่องน้ำจาบัง+ เกาะหินงาม + เกาะราวี +  เกาะอาดัง + เกาะยาง  + เกาะหินงาม

                            ฟรี Mask+Snoorkel+Fins+Life Jecket+Lunch+Water+Fruit

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย

วันที่สาม

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30 น.ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะรอบนอกเพื่อชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์

 เกาะลอกรอย+ เกาะดง + เกาะPUNG+เกาะBULU + เกาะหินงาม

ฟรี Mask+Snoorkel+Fins+Life Jecket+Lunch+Water+Fruit

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัทธยาสัย

วันสุดท้าย

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. เช็คเอ้าท์

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

 

 -บริการรถตู้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่/ที่พักในเมืองหาดใหญ่

-สปีดโบ๊ทหรือไฮสปีดเฟอร์รี่ ไป-กลับ

-ห้องพักประเภท Single /Villa

-โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 2 ท่าน เป็นต้นไป                                                                        

-เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลด 50% จากโปรโมชั่น

-เด็กอายุ1-3 ปี ฟรี(รถ-เรือ ให้เด็กนั่งตัก,ไม่รวมอาหารหากต้องการกรุณาแจ้งล่วงหน้า ราคา300บาท/มื้อ

-ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆระหว่างเดินทาง

-เตียงเสริม 1,000บาท/คืน

-ราคาดังกล่าวข้างต้นสำหรับพักช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม

-ราคาดังกล่าวไม่รวมไกด์  ถ้าตองการไกด์ส่วนตัว ชำระเพิ่ม 2,500 บาทสำหรับ 3วัน2คืน และ3,500 บาท   สำหรับ 4วัน3คืน 

  

Not include national park fee

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามรายละเอียดกรุณา กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

 

  

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน