ที่อยู่

Kathalee Beach Resort & Spa Lipe

132 หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย
อ.เมือง จ.สตูล 91000
E-mail kathaleebeachresort@gmail.com

ช่องทางติดต่อ

Kathalee Beach Resort & Spa Lipe

โทรศัพท์ +6693-665-9764 | +6683-180-8951 | +6699-463-9941
Line ID : @kathaleelipe
Whats App : Kathalee Beach Resort and Spa Lipe